Therapie voor diverse psychische problemen

Ik ben trots een vak te beoefenen waarin een persoon niet wordt gereduceerd tot een verzameling symptomen.  We graven dieper om werkelijk verandering op de lange termijn mogelijk te maken.

Door het waarom te doorgronden stellen we de Cliënt in staat een gezonder 

verhaal te creeëren. Zo komen we uit bij het hoe en kan er iets veranderen aan de disfunctionele  overtuigingen die aan het problematisch gedrag vaak ten grondslag liggen.

 

Van chaos naar helderheid

 

Zodoende biedt psychotherapie een reis van chaos naar helderheid.

Het doel is van een groter gevoel van zelfbewustzijn en geloof in onszelf te

ontwikkelen met als gevolg : een groter vermogen om onszelf te redden!

 

In psychotherapeutische sessies krijgt de cliënt tevens de kans om alleen te zijn met zichzelf, in aanwezigheid van een derde, en om binnen een veilige omgeving naar zichzelf te luisteren. Dat zorgt voor de nodige verrassingen. Wie spreekt er eigenlijk? Of : voor wie spreek ik? Wat voel ik daarbij? Welke zaken laat ik weg, wat verbloem ik, en waarom? Het bijzondere is dat de intieme dialoog tussen de cliënt en zichzelf wordt verder gezet tussen de sessies door, wanneer de therapeut er niet is. Vaak duiken de belangrijkste gedachten in die tussenperiodes op, wanneer iemand alleen is met zichzelf. Maar zonder de sessies zouden ze er nooit geweest zijn.

 

Tijdelijke hulp

 

Er zijn tal van psychische problemen en redenen om tijdelijk hulp in te roepen, hieronder som ik een aantal voorbeelden op :

 

Terugkerend gevoel van ontevredenheid

Je merkt dat je niet functioneert zoals je zou willen en dat je leven niet loopt zoals je wenst, of je zit vast in één of meerdere domeinen van je leven.

Ontevredenheid kan soms ook voortvloeien uit een gebrek aan zingeving...

 

Stress

We verwarren geluk vaak met luxe en materialisme. Zijn al de zogenaamde verplichtingen die we ervaren wel echt noodzakelijk? Is het nodig van continu onder spanning te staan? De boog staat voortdurend gespannen en we zijn nog amper in staat om te genieten van de dingen waarvoor we keihard werken!

De prijs die we daarvoor betalen is de chronische stress die we ervaren.

Vanuit bewustwording kunnen we op zoek gaan hoe we stressfactoren kunnen 

verminderen, en hoe we ons leven anders kunnen aanpakken.

 

Angsten

Heel wat mensen ervaren een pak ongemak en blokkades als gevolg van angst. Bovendien heeft angst vele gezichten en merken we het bij mekaar niet eens op. Toch is het bij velen latent aanwezig.

Zo zijn we bijvoorbeeld ontzettend bang voor mekaars beoordeling, waardoor het soms al moeilijk is om in een beperkte groep van mensen op een ontspannen manier te functioneren en/of te communiceren.

 

Het vraagt thans geen langdurige lijdensweg om angst effectief aan te pakken. Bovendien heeft cognitieve gedragstherapie zijn efficiëntie bewezen (ipv angstremmers met al hun nefaste bijwerkingen)

 

Therapie legt er de nadruk op dat angst niet gevaarlijk en bedreigend is,   en dat je ze in de eerste plaats moet laten komen als je ze voelt. Ertegen vechten haalt niets uit!

 

Ik leer je wat je kunt doen om de angst niet je leven te laten beheersen. Héél belangrijk is om vermijdingsgedrag weer af te gaan bouwen. Want mensen met angst proberen hun leven aan te passen aan de angst, met als voornaamste resultaat : ze worden nog angstiger! 

 

Enkele bekende typen van angst zijn :

  • sociale angst (ook pleinvrees): angst in groepen, faalangst, mensen mijden...
  • dwangstoornissen (ocs) : steeds terugkerende gedachten en gedragingen...
  • fobieën : de lijst is lang! Enkele voorbeelden zijn : angst voor spinnen, voor kleine of grote ruimten, hoogtevrees, angst voor overgeven of toiletbezoek, angst voor de dood, enz...
  • gegeneraliseerde- of chronische angst

Burn-out en depressie

De symptomen overlappen mekaar, al is de term burnout ontstaan op de werkvloer.

In beide gevallen is er vaak sprake van opgebrand zijn met gebrek aan 

zelfvertrouwen, motivatie en levenslust.

 

Het is een stemmingsstoornis met vaak uitputtingsverschijnselen als gevolg.

Geduld en vertrouwen zijn essentiël om deze problematiek aan te pakken.

 

Rouw- en relatieverwerking

Een dierbare loslaten door overlijden of het verbreken van een relatie kan een pijnlijk maar soms ook zeer verrijkend proces zijn.

 

Een stevig contact tussen therapeut en cliënt kan hier wonderen doen.

 

Psychisch trauma

Hier wordt het herstel bestendigd door een helende relatie tussen therapeut en slachtoffer.

Meestal gaat het over een onverwerkte gebeurtenis uit het verleden.

 

Zelfdoding

Ik geloof niet dat een mens gemaakt is om alleen te leven, noch om alleen te sterven!

Ik heb veel ervaring met mensen die leven met zelfmoordgedachten.

Voor die mensen is een veilige plek belangrijk!

Een plek waar ze benaderd worden met respect en aandacht, zonder beoordeeld te worden,en zonder het krijgen van opgedrongen advies of meningen.

Openheid en ruimte zijn hier de trefwoorden.

 

Nood aan therapie op een van de bovenstaande domeinen of andere psychische problemen?

 

Maak een afspraak:

+32 477 51 85 89

 

info[at]lilianewiliquet.be