IMP, NLP, sekscounseling en hypnotherapie

Ik volgde een zesjarige, praktijkgerichte opleiding bij het IMP (integrale multidimensionele psychologie). Vervolgens behaalde ik een master in de NLP (methodiek voor coaching en communicatietraining) en een bijkomende opleiding in sekscounseling. Als laatste beëindigde ik een opleiding in de hypnotherapie (silvamethode).

 

 

 Methodiek

  • Hedendaagse stromingen zoals positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie richten zich vooral op de toekomst, op waar mensen naartoe willen met hun leven en wat ze zien als mogelijke oplossing. Dit in tegenstelling tot vele andere therapieën die meer "probleemgericht" zijn. Daarnaast is het interessant om te verkennen wat er nu al (een beetje) werkt, of wat er ooit gewerkt heeft. Door die insteek te gebruiken, krijg je een gesprek waarin mensen (opnieuw) zicht krijgen op waar ze naartoe willen, wat daarbij kan helpen, en welke kleine concrete stappen ze daarbij kunnen zetten.

  • Cognitieve gedragstherapie : de kern is de veronderstelling dat zogenaamde irrationele gedachten (cognities) zorgen voor disfunctioneel gedrag zoals vermijding, agressie,angst, etc...

  • EFT (emotiegerichte therapie) : meer en meer wordt er aandacht geschonken aan de beleving van emoties. We helpen Cliënten om hun emoties te uiten want we weten intussen dat zowel de expressie ervan, als het ontwikkelen van positieve emoties tot herstel kan leiden (een gevoel moet je eerst wél voelen vooraleer je het kunt veranderen!!!). Na verloop van tijd geeft het bewustzijn van emoties en het vermogen er weer greep op te hebben, mensen een idee van controle en het helpt hen om effectiever te functioneren, vanuit een veel hechtere relatie met zichzelf. Onze belangrijkste taken bestaan erin om (a) mensen met te weinig emotie helpen om toegang tot hun emotie te krijgen, en (b) mensen met te veel emotie helpen om hun emoties in te tomen.                                                                                                                         

  • Mindfulness : kan zeer doeltreffend zijn bij burn-out, depressie en angsten. Het is een aandachtstraining. Het leert ons uit onze automatische piloot stappen en het ontwikkelt ons observatievermogen en ons bewustzijn. Het is vooral mijn taak om het lichaamsbewustzijn te vergroten zodat we niet alleen weten wat we denken en voelen, maar vooral wat we moeten doen om moeilijke lichamelijke gewaarwordingen en emoties te verzachten en te veranderen. Het zijn onze spieren en ingewanden die ons vertellen wat ons te doen staat!                    

  • Zelfhypnose : wordt toegepast bij trauma's, verslaving, verlies, angst, en het ondersteunt genezingsprocessen en gedragsveranderingen. 

  • Voice dialogue : leert ons de bredere waaier van onze ikken kennen en stelt ons in staat om vrijer en bewuster keuzes te maken.

  • Ret : is een specifieke vorm van cognitieve gedragstherapie. Het leert ons hoe groot de invloed van onze gedachten is op onze gevoelens en op ons gedrag. Het leert ons hoe, vanuit training, onze gedachten beïnvloedbaar zijn (is niet hetzelfde als "gedachten stopzetten").

  • Transactionele analyse

  • Relaxatietechnieken : waaronder autogene training, progressieve relaxatie, visualisatie- en ademhalingsoefeningen.

  • Act : acceptance and commitment therapy : leert ons te accepteren wat we niet kunnen veranderen, en stimuleert ons anderzijds, om ons te richten op zaken die we wél direct kunnen beïnvloeden.     

Uiteraard overleggen we om na te gaan welke methode jou het best uitkomt in een bepaalde fase van het therapeutisch traject.

 

Maak een afspraak:

+32 477 51 85 89

 

info[at]lilianewiliquet.be