Weekendneurose

Door Liliane Wiliquet op

Veel werkenden kijken uit naar het weekend.

Toch blijkt uit onderzoek dat hoogopgeleiden vaak meer stress ervaren tijdens het

weekend dan tijdens een werkweek.

Men spreekt dan over een "zondagsneurose".

 

Vaak heeft het te maken met het anticiperen tijdens het weekend op de stress die 

de komende werkweek zal brengen.

Ook hebben sommigen zonder werkomgeving last van een gebrek aan structuur in het leven.

 

Zondagsneurose heeft ook met existentiële leegte te maken, wat karakteristiek

is voor onze huidige samenleving waarin de mens te weinig vanuit zichzelf,

vanuit zijn eigen waarden en behoeftes leeft (maar te veel gefocust is op wat 

de buitenwereld verlangt).

 

Diezelfde leegte wordt dan opgevuld met financiële macht, lichamelijke 

genoegens en geestelijke verdoving.

Wanneer de doordeweekse verplichtingen en drukte wegvallen en wij onze

innerlijke leegte gewaarworden, doet de zondagsneurose haar opwachting.

 

Daar kunnen oplossingen voor gezocht worden.

En bovenal een doel, een reden om met enthousiasme uit bed te komen.

Het heeft dus vooral te maken met een zekere ontevredenheid, een leegte

die zich aandient en een gebrek aan levensinhoud.