VULLEN OF VOEDEN?

Door Liliane Wiliquet op

Veel mensen klagen over een leegte in hun leven. Ze voelen zich onvoldaan.

Ze willen zich voortdurend vullen. Ze voeden zich echter niet.

Niet alles wat we doen, is immers voedend voor ons.

Veel activiteiten zijn een vlucht, een compensatie. Zij  helpen ons niet te groeien.

Ze vullen tijdelijk een leemte, ze helpen ons tijdelijk te ontsnappen tot we ten

slotte weer met de realiteit geconfronteerd worden.

 

Vulactiviteiten zijn routinematig. We herhalen ze eindeloos zonder er lang bij stil

te blijven staan. En net zoals bij andere vormen van verslaving gaan ze vaak 

gepaard met schuldgevoelens en zelfkritiek.

Al dat werken, gokken, sporten en eten moet een goed gevoel van confort geven,

maar de bodem raakt niet echt gevuld.

De bodem blijft leeg. Er ontkiemt niets.

 

En wat is nu eigenlijk vullend of voedend?

Wel dat is voor elk individu verschillend. Het is een kwestie van met jezelf goed 

in verbinding te staan en niet slaafs te verzuipen in het overgrote aanbod 

activiteiten die de maatschappij te bieden heeft.

Wanneer een mens bereidt is om dieper in zichzelf te kijken, weet hijzelf het best

wat voedende activiteiten voor hem zijn, en wat uiteindelijk energieslopend is!