OPLOSSINGSGERICHT werken met POSITIEVE PSYCHOLOGIE

Door Liliane Wiliquet op

 

De laatste veertig jaar ging er binnen het domein van de psychotherapie te veel

aandacht naar wat mensen ongelukkig maakt, en hoe we mensen minder

ongelukkig kunnen maken.

Twee stromingen in het bijzonder hebben het tij doen keren, nml. de positieve-

en de oplossingsgerichte therapie.

Hun aandacht richt zich op wat een mens gelukkig maakt en hoe we meer 

mensen kunnen gelukkig maken.

 

Therapeuten kwamen tot de conclusie dat mensen niet goed geholpen werden

wanneer het gesprek volzat met vragen die gericht waren op het verleden,

wat er allemaal fout was gegaan, wat mensen verkeerd deden, wat er allemaal 

ontbrak in hun leven, wat ze allemaal kwijtwilden, en hoe slecht ze zich daarbij

voelden.

Na zo'n gesprek voelden zowel cliënten als therapeuten zich meestal slecht en

machteloos.

 

Wat daarentegen beter hielp, waren gesprekken die gericht waren op de toekomst.

Mensen voelden zich beter als je sprak over waar ze naartoe wilden met hun leven

en wat ze zagen als een mogelijke oplossing.

En ook als men het had over wat ze nu al deden om de situatie vooruit te helpen,

of op zijn minst te verdragen.

En wat ze in praktische zin konden doen om vooruit te komen.

Na zulke gesprekken voelden zowel cliënt als therapeut zich meestal optimistischer.

De inhoud was ook interessanter : mensen groeven dieper in zichzelf en kwamen

op nieuwe ideeën.

"Oplossingsgericht" staat dus tegenover andere therapiën die meer 

"probleemgericht" zijn (blijft een belangrijk domein maar is té beperkt).

 

BASISSTRATEGIE 

- vorm een concreet en realistisch beeld van wat je gelukkig kan maken

- doe stap voor stap meer van de dingen die daar nu al toe bijdragen

- zet daarbij zoveel mogelijk bestaande hulpbronnen in, of ga op zoek naar 

   bijkomende hulpbronnen

- focus vooral op wat je goed doet en wat wel lukt

- verminder de energie die je stopt in zaken die je niet gelukkig maken

 

Daarbij aansluitend is er dan ook nog sinds de eeuwwisseling de positieve 

psychologie die zich wetenschappelijk richt op wat mensen gelukkig maakt

en wat leidt tot een zinvol leven.