Meer geluk door focus op het nu

Door Liliane Wiliquet op

 

Gelukkige emoties zijn meestal verankerd in het "NU". Best interessant toch?

 

Echter, wanneer we onze gedachten onderzoeken, zie je dat ze nauwelijks met 

het heden te maken hebben. Ze zijn bijna altijd vervlochten met het verleden

of bezig met de toekomst (fysieke pijn is geen emotie).

Hoewel je alle emoties in het heden voelt, hebben ze wel degelijk een wortel

in het verleden of de toekomst, doe maar eens de test...

 

Idee fixe van het brein: de toekomst (helaas)

Emoties die vaak met ervaringen uit het verleden te maken hebben zijn :

 • verdriet,
 • schaamte,
 • woede,
 • minachting,
 • afkeer,
 • haat,
 • teleurstelling,
 • jaloezie,
 • wanhoop,
 • spijt...

 

Emoties en gedachten die vaak op de TOEKOMST slaan, zijn :

 • angst,
 • paniek,
 • hopeloosheid,
 • machteloosheid,
 • stress,
 • zorgen,
 • spanning,
 • twijfel,
 • frustratie...

 

Emoties die we meestal in het HEDEN ervaren zijn :

 • rust,
 • genegenheid,
 • empathie,
 • vriendelijkheid,
 • liefde,
 • moed,
 • tevredenheid, 
 • vertrouwen,
 • voldaanheid,
 • ontspanning,
 • opluchting,
 • genot,
 • vermaak,
 • interesse...

 

Helaas voor geluk heeft ons brein de idee fixe dat wat komt belangrijker is dan 

het heden. Aan de andere kant is het verleden vertrouwder en dus misschien 

comfortabeler dan het nu. 

 

Focus op het heden kan je leren

Door die vooroordelen van de hersenen belanden we vaak in een staat van verwarring!

We herkauwen het verleden of we bereiden ons (vaak op een negatieve manier)

voor op de toekomst, zonder even stil te staan en te leven in het moment.

Het heden is echt alles wat we hebben.

Als we ons richten op het verleden of de toekomst, leven we in onze gedachten 

en niet in de werkelijkheid. 

Via coaching en therapie kan ik je leren meer te focussen op het heden. 

Het is een vaardigheid die ertoe leidt dat we uiteindelijk meer geluk ervaren...

 

Maak een afspraak:

+32 477 51 85 89

 

info[at]lilianewiliquet.be