Johnny Depp : slachtoffer van HUISELIJK GEWELD

Door Liliane Wiliquet op

Het verdict

Na een lange vechtscheiding tussen steracteurs Johnny Depp en Amber Heard,

werd deze laatste door de jury schuldig bevonden aan leugens en partnergeweld.

 

Het doorbreken van een taboe

Johnny Depp doorbrak in de Amerikaanse rechtbank een taboe :

hij gaf openlijk toe dat ook mannen slachtoffer kunnen worden van partnergeweld.

Daardoor zijn er veel meer mannen gaan praten.

Deze zaak doorbreekt het stereotiepe beeld van partnergeweld, met de man als 

dader en de vrouw als slachtoffer.

We weten dat ook veel mannen slachtoffer zijn, maar toch wordt partnergeweld

op mannen vaak niet herkend en erkend.

Zelfs mannen die het geweld ondergaan , krijgen het woord "slachtoffer" vaak

niet over de lippen.

 

Coronacijfers

In het eerste coronajaar gaf 26 procent van de vrouwen in een studie te kennen

dat ze met huiselijk geweld te maken hadden, bij mannen gaf 19 procent aan 

slachtoffer te zijn. Dat is dus bijna 1 op de 5 Belgische mannen, maar toch hoor je

amper mannen die met hun verhaal naar buiten komen.

Het is ook moeilijk om je ervaringen onder woorden te brengen of om je voor te

stellen dat er andere mannen zijn die hetzelfde meemaken als je geen rol-

modellen hebt, als je geen andere slachtoffers kent, als je het niet ziet op tv.

 

Dus als een wereldberoemde filmster met zoiets naar buiten komt is de boodschap :

"je bent niet alleen. En je bent niet minder man omdat je zoiets meemaakt".

 

Victim blaming

We hebben de neiging het mannelijke slachtoffer van huiselijk geweld te 

veroordelen (victim blaming). In onze maatschappij gaan we ervan uit dat 

de man zijn vrouw de baas moet kunnen, anders is hij een watje of een slappeling.

Dat maakt de drempel om hulp te zoeken veel hoger.

Ze blijven langer in hun netelige positie zitten, waardoor het geweld ook

erger wordt en ze meer gezondheidsklachten ontwikkelen. Lichamelijke klachten,

depressie, angststoornissen en slaapproblemen, zelfmoordgedachten...

Op het moment dat ze toch hulp gaan zoeken is er vaak al veel schade

aangericht.

 

Psychisch geweld

Een man zal veeleer fysiek geweld gebruiken, terwijl vrouwen vaker emotioneel

en psychisch geweld plegen.

We denken vaak dat dat laatste minder erg is, omdat het minder opvalt, maar dat

is niet zo. Psychisch geweld kan even ondermijnend werken.

Als je partner je voortdurend vernedert en kleineert, voel je je op den duur niets

meer waard. De gevolgen kunnen loodzwaar zijn en tot drama's leiden.

 

Gaslighting

Gaslighting is een bekende vorm van manipulatie, doch zeer onopvallend, 

waarin iemand het slachtoffer probeert te controleren door zijn perceptie

van de realiteit in vraag te stellen.

Dat heeft enorme interne verwarring en vertweifeling als gevolg!

 

Stoornis

In mijn praktijk zie ik meer en meer mannen die slachtoffer zijn van 

vrouwelijk geweld.

Bij nader onderzoek lijden die vrouwen vaak aan één of andere (soms lichte)

persoonlijkheidsstoornis, zoals borderline, narcisme of een antisociale

persoonlijkheid...