De verbinding met onze GEVOELSWERELD

Door Liliane Wiliquet op

Omstandigheden kunnen de toegang tot onze gevoelswereld verhinderen,

en ons opzadelen met een foutieve "lezing" van wat er in ons lichaam aan

de hand is.

Daardoor ontwikkelen we een onvolledig of zelfs fout zelfbeeld.

De beeldschone man of vrouw die zichzelf lelijk vindt,

de bejubelde wetenschapper die zichzelf dom acht, ze bestaan,

en meer dan we vermoeden.

 

Geen besef hebben van de spanningen die in ons aan het werk zijn draagt

uitdrukkelijk bij tot ziek worden, zowel mentaal als lichamelijk!

Bewust kunnen ervaren wat er in mijn lichaam bezig is, welke gevoelsbewegingen

er opborrelen, wijst erop dat ik goed afgestemd ben op mijn lichaam.

Een dergelijke intern-intieme afstemming komt niet uit de lucht vallen,

maar is het resultaat van de spiegelende interacties tijdens de opvoeding.

Het zijn onze ouders en de mensen uit onze omgeving die ons vertellen wat we

voelen, waarom we dat voelen en hoe we daar (niet) mee moeten omgaan.

 

In het ideale geval bouwen we daarmee een bruikbare kennis op van onze

gevoelswereld en leren we hoe we met onze affecten kunnen omgaan.

Een dergelijke zelfkennis draagt bij tot een betere gezondheid.

Het werkt beschermend tegen de negatieve gevolgen van langdurige stress,

omdat die kennis borgt staat voor een betere zelfzorg.