De kracht van VERBEELDING

Door Liliane Wiliquet op

Pure inbeeldingen kunnen verregaande effecten hebben op mijn reële lichaam.

Eén van de meest tot de verbeelding sprekende vorm hiervan is het placebo-

medicijn.

Hier krijgt de patiënt ongeweten een nepmedicijn en beeldt zich in dat het werkt,

wat vervolgens nog het geval blijkt te zijn ook!

 

De verhouding tussen lichaam en geest komt daardoor in een ander daglicht te

staan, één dat niet past in de hedendaagse harde wetenschappen waar 

inbeelding naar het rijk van de fantasie wordt verwezen.

Geen wonder dat placebo tot voor kort uiterst verdacht was en dat voor velen

nog steeds is.

Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt wat clinici vroeger al wisten,

maar niet konden bewijzen, omdat de technische mogelijkheden het nog niet

toelieten.

 

De nieuwste technieken echter maken de onderliggende processen duidelijk

zichtbaar en die zijn ronduit spectaculair!

OP GROND VAN DE VERWACHTINGEN GAAT HET LICHAAM BEPAALDE

STOFFEN MEER AANMAKEN OF JUIST MINDER!!!

Inbeelding werkt reëel en bovendien op verschillende manieren, met als

gemeenschappelijk kenmerk dat het telkens over de productie van lichaams-

eigen stoffen gaat.