De kracht van het HART

Door Liliane Wiliquet op

 

 

Meer dan een pomp

Intussen is wetenschappelijk vastgesteld dat het hart meer is dan een orgaan

dat bloed door het lichaam pompt.

Onze tijd heeft aangetoond dat het hart een kracht bezit dat zijn biologische

functie ver te boven gaat.

Het hart is zonder twijfel een onuitputtelijke bron van liefde, inzicht en

intelligentie, die het verstand overstijgt.

 

Het hart blijkt vele krachten te bezitten : intuïtie, intentie, dankbaarheid, 

vergevensgezindheid, veerkracht en uiteraard ook liefde.

 

 

De weg naar evolutie en verandering

Je kijk op geld, gezondheid en relaties zal op verbluffende wijze veranderen

als je in contact komt met de energie van het hart.

Je zult verborgen talenten en krachten ontdekken waarmee je het allerbeste 

uit je leven weet te halen.

 

Je levensdoel ligt als een schat in jezelf verborgen dat ontdekt kan worden

vanuit stilte en contemplatie, de beste manier om met je hart in verbinding

te staan en in staat te zijn om vanuit je hart te leven en je waarden te

bepalen.

 

De taal van het hart bestaat uit gevoelens. 

Als je je hart volgt, luister je niet naar je hoofd, maar naar wat voelt dat goed

is. De stem van je ziel spreekt ook via je hart, wijst je de juiste richting.

De zetel van je ziel-je spirituele wezen-ligt in je hart.