Over mezelf

Liliane Wiliquet

 

Naar aanleiding van het covid-19 kunnen sessies gepland worden via telefoon of video-call. Intussen gaan de sessies ook weer gewoon in de praktijk door, mits het in acht nemen van bepaalde voorzorgsmaatregelen.

 

Psychologie is al zeer lang mijn passie. De mens observeren, nagaan wat zijn opties en zijn grenzen zijn, uitzoeken waarom de één gelukkiger is dan de ander, hoe het komt dat sommigen beter met moeilijkheden overweg kunnen... het boeit me mateloos!

Ik geloof zeer sterk in de mens en in zijn mogelijkheden. Ik geloof dan ook dat vanuit bewustwording ons geluk voor een stukje maakbaar en beïnvloedbaar is.

Onze geest is veel kneedbaarder en staat veel opener voor richting dan we denken!

Ik beschouw een probleem dan ook als een mogelijkheid om nieuwe innerlijke kwaliteiten te ontdekken.

Een meerwaarde om te evolueren naar een natuurlijker evenwicht.

 

Ik ben zeer geëngageerd verbonden met mijn werk, en ik krijg dan ook veel voldoening in return!

Persoonlijke begeleiding heb ik zélf ervaren als een bijzondere leerschool, een waar geschenk en een plezier bovendien!

Als begeleider streef ik voor mijn cliënten hetzelfde doel na.

 

Een blik op de overkant - boekcoverBijna-doodervaringen

In 2007 bracht uitg. Van Halewijck mijn boek uit onder de titel “Een blik op de overkant”.

Ik beschijf daarin de ervaringen van Vlamingen die een bijna-doodervaring hebben gehad.